N.Z.O.Z Ber-Med w Wieliszewie rozpoczął działalność 03.04.2002 roku. Właścicielem firmy jest Joanna Berlińska, która jako lekarz internista pracuje w Wieliszewie od 1983 roku. Firma jest placówką całkowicie prywatną , ale ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie większości świadczonych usług, w związku z powyższym opieka medyczna jest bezpłatna.

Początkowo w ośrodku zatrudnionych było tylko dwóch lekarzy – internista oraz pediatra, jedna pielęgniarka oraz jedna położna, a zadeklarowanych pacjentów było ok. 900. były to osoby, które od początku zaufały nowemu systemowi prywatyzacji służby zdrowia i złożyły swój akces na leczenie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

W ramach umowy z NFZ świadczymy usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Specjalistycznych, Stomatologii oraz Psychiatrii.