Aby skorzystać z wizyty u specjalisty należy się na nią zapisać. Można zrobić to zarówno osobiście jak i telefonicznie w rejestracji Ośrodka. Z porad specjalistów, w zakresie których mamy podpisaną umowę z NFZ mogą bezpłatnie korzystać wszyscy pacjenci. Muszą jednak posiadać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne, a w przypadku pierwszej wizyty również dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.

W ośrodku istnieją również poradnie w zakresie których nie mamy podpisanej umowy z NFZ. Są to poradnie chirurgiczna, kardiologiczna oraz alergologiczna.

Usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla zadeklarowanych pacjentów świadczone są w pełni nieodpłatnie. Jeżeli pacjent nie jest u nas zadeklarowany a chciałby skorzystać z usług lekarza internisty, pediatry, lekarza rodzinnego lub usług pielęgniarskich, to świadczenie takie jest bezpłatne tylko w przypadku nagłego zachorowania, zagrożenia życia oraz sytuacji wymagających nagłej interwencji lekarskiej. W pozostałych przypadkach wszystkie wymienione powyżej usługi świadczone są odpłatnie (wg cennika).

Jeżeli pacjent chce bezpłatnie korzystać z pomocy lekarza POZ musi złożyć w ośrodku deklarację, którą wypełnia się na miejscu w rejestracji. Przy pierwszorazowej wizycie wymagany jest dokument z numerem PESEL oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, w przypadku dzieci do 18 r.ż. rodzic, bądź opiekun musi dostarczyć oryginalną kartę szczepień dziecka, którą należy osobiście odebrać z poprzedniego miejsca leczenia lub ze szkoły.

Do lekarzy pierwszego kontaktu prowadzimy zapisy każdego dnia od godz. 8 na dany dzień, osobiście w rejestracji ośrodka lub telefonicznie.