Pacjenci w każdej chwili w godzinach pracy ośrodka mogą wykonać badanie EKG (również na podstawie zlecenia lekarskiego), badanie cukru bezpłatnie na prośbę pacjenta.