N.Z.O.Z Ber-Med znajduje się w Wieliszewie przy ul. Niepodległości 85.

Zarówno z Legionowa jak i z Nowego Dworu Mazowieckiego można dotrzeć do nas komunikacją miejską. Przystanek autobusowy znajduje się tuż przed wjazdem do Ośrodka. Istnieje również bezpośredni dojazd autobusem PKS z Warszawy.
Na terenie ośrodka zdrowia znajduje się duży parking dla pacjentów, a przy wjeździe do ośrodka znajduje się apteka, w której pacjenci mają możliwość realizacji otrzymanych recept.

Ośrodek zdrowia czynny jest codziennie od 8 do 19 w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz po godzinach pracy ośrodka (od 18 do 7) dla zadeklarowanych pacjentów  zapewniona jest opieka medyczna w SPZOZ w Legionowie ul. Sowińskiego 4 – Przychodnia nr 1 .